parallax background

Yerel ve Geniş Ağ Hizmetleri


Teknolojinin her gün biraz daha gelişmesiyle birlikte bilgisayar ve internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Artık her işimizde onlara ihtiyaç duyuyor ve her işlemimizi onlar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bunu yapabilmemizi ve sağlıklı bir şekilde iletişim kurmamızı sağlayan bazı ağlar var. Bu ağlar özellikle şirketler için oldukça önemli. Çünkü bu ağlar sayesinde birçok cihazı ortak kullanabiliyor, rahatça ve hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. Biz de tüm bunlara ulaşmanız için NDC Teknoloji olarak yerel ve geniş ağ hizmetleri veriyoruz.

Yerel ve Geniş Ağ Hizmetlerimiz Nelerdir?


Başarılı, hızlı, verimli ve etkin bir şekilde haberleşmek şirketler için büyük önem arz ediyor. Bu da ancak yerel ve geniş ağlar diye mümkündür. Biz de kurulumundan bakım ve onarımına kadar birçok hizmeti içinde bulunduran yerel ve geniş ağ hizmetleri ile sizlere avantaj sağlıyoruz. Verdiğimiz bu hizmetleri şu şekilde listeleyebiliriz:

  • Bina içindeki yerel ağların keşfini yapıyoruz. Daha sonra elimize gelen veriler doğrultusunda tasarımını, projelendirmesini, kurulum ve optimizasyon çözümlerini gerçekleştiriyoruz. Layer2, Layer3, Layer4 switching ve content switching çözümlerini sizlere sunuyoruz. Yüksek hızda veri alışverişini gerçekleştirebilmeniz için Gigabit ethernet uygulamalarını yapıyoruz.
  • Kablo test ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Konfigürasyon analizlerini ve paket analizini yapıyoruz. Sniffing ve ağ güvenliği gibi birçok network problemlerinin giderilmesinde rol oynuyoruz.
  • LL, FR, VPN, xDSL uygulamaları, ISDN gibi teknolojilerden en uygununu seçerek geniş ağları planlamasını yapıyoruz.
  • Kullanılacak iletişim teknolojileri için uygun olacak aktif cihazları belirliyoruz.
  • Ana taşıyıcı ya da yedek taşıyıcı olarak geniş ağ omurgasının kullanıldığı durumlarda, gerekli olan güvenlik altyapısını planlıyor ve kurulumunu gerçekleştiriyoruz.
  • Sanal özel ağ VPN altyapısını hazırlıyor ve uygulanmasında görev alıyoruz.
  • Geniş ağın güvenlik ve optimizasyon cihazları ile entegrasyonunu sağlıyoruz.
  • Kurulan tüm sistemlerin bakım ve onarımlarının yapılmasında da destek veriyoruz.
Tüm bunları yerel ve geniş ağ hizmetleri kapsamında sizlere sağlıyoruz. NDC Teknoloji olarak uzman ekibimizle sorunsuz bir hizmet ağı sunuyoruz. Güncel teknolojiyi kullanarak güvenilir ve ölçeklenebilir bir hizmet veriyoruz.

Yerel ve Geniş Ağ Hizmetlerimizde Dikkat Ettiğimiz Kriterler


Hizmetlerimizi gerçekleştirirken dikkat ettiğimiz, göz önüne aldığımız bazı unsurlar var. Bu unsurlara bakarak hizmetin şeklini belirliyor, planını yapıyor ve ona göre ilerliyoruz. Ağda yer alacak aktif kullanıcı sayısı önemlidir. Bu belirlenirken sayının artabileceği de göz önünde bulundurulmalı ve buna göre planlama yapılmalıdır. Çünkü dikkate alınan sayıdan fazla kullanıcıya ulaşılması durumunda sorunlar ortaya çıkar ve sistemde değişiklik yapılması gerekebilir.

Yerel ve geniş ağ hizmetleri verirken bizim için ağın kapsayacağı alanla birlikte cihazların birbirine olan mesafesi de önemlidir. Çünkü buna göre ağtopolojisi, iletim cihazları ve kablo tipini seçeriz. Ağda olacak veri trafik yoğunluğu da önemlidir. Ağda kullanılacak olan yapılara bu durum göz önüne alınarak karar verilir. Bu, ağın hızını etkiler. Yazıcı, fax gibi ortak kullanılacak cihazların aynı mantıksal grupların kullanacağı şekilde düzenlenmesi önem teşkil eder. Belli bir düzen içinde ayrılan kullanıcılar için cihazların ayrılması hızlı ve düzenli bir şekilde işlerin yürütülmesini sağlar.

Güvenlik ve güvenilirlik dikkat ettiğimiz başka bir unsurdur. Bunun için kullanıcılar ağa bağlanırken isimlerini ve şifrelerini girerler. Böylece kullanıcıların ağdaki hangi haklardan faydalanabileceği ve hangi kısıtlamaların olduğunu görmeleri sağlanır. Bu şekilde bilgiler güvenli bir şekilde tutulur. Sadece erişimi olanlar ulaşabilir ve bununla güvenlik kontrolü tek bir merkezden gerçekleştirilmiş olur.

Ağ yapısı tasarlanmaya başlamadan önce ağ içinde hangi servislerin kullanılacağının belirlenmesi gerekir. Ağda kullanılacak olan sunucu, istemci ağ yazıcısı, kullanılacak ağ cihazları, ağ işletim sistemi gibi unsurların seçimi de ağın kalitesini etkiler. Bizler tüm bunlara dikkat ederek ağların kurulumunu ve bakımını gerçekleştiririz. Böylece verdiğimiz yerel ve geniş ağ hizmetleri ile ilgili sonradan oluşabilecek sorunları engellemiş oluruz.

Uygulamaların ve Web Sitelerin Hızını ve Performansını Artırın


Şirketlerde kullanılan uygulamaların ve web sitelerinin önemi oldukça büyüktür. Özellikle müşteri memnuniyeti odaklı bir iş yapıyorsanız kullanıcı deneyimi en üst performansı içermeli ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

NDC Teknoloji, web sitelerin ve web tabanlı tüm uygulamaların optimizasyonunu sağlayarak hızını arttırır. Daha hızlı bir web sitesi için ideal bant genişliğini ayarlar ve daha iyi bir iş performansı çıkarmanızda yardımcı olur. Uygulama yanıt süresinin tam bir performans sağlaması ve her türlü yoğunluk durumunda dahi kullanıma hazır olmasını sağlar. Tarayıcı üzerinden ulaştığınız her web sitesinin kalitesini ve hızını arttırır. Kullanıcı deneyiminin en iyi seviyeye ulaşmasını sağlayarak web sitelerini ve uygulamaları optimize eder.

Yerel ve Geniş Ağ Hizmetlerimizin Sağladığı Avantajlar


Hem yerel ağ hem de geniş ağ, büyüklüğü fark etmeksizin tüm şirketler için oldukça önemli bir unsurdur. Tüm şirketin iletişim faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Yerel ve geniş ağ hizmetleri ile şirketlere sağladığımız en değerli avantajlardan biri maliyetin düşük olmasıdır. Birbirine bağlanan cihazların tek bir ağ üzerinden işletilmesi, farklı donanım sayısının azaltılması fazla maliyeti azaltır. İş verimliliğini artırır ve sürekli kılar.

İşlerin kolayca ve etkili bir şekilde online olarak yürütülebilmesine olanak sağlar. Artan ağ trafiğinin yönetilmesi çok daha kolay olur. Çok daha fazla kullanıcı ağda bulunabilir ve rahatça kullanabilir. Erişilebilirlik ve esneklik sağlar. İletişim ve haberleşme kolay ve hızlı ilerler. Bilgiler korunur, ağ sadece erişimi olanlar tarafından kullanılır. Veri, yazılım ve ekipman paylaşımını sağlar. Dokümantasyon ve kağıt kullanımını da azaltır. Takım çalışmasını, ortak yürütülen çalışmaları hızlandırır. Zamandan tasarruf edilir. Önemli bilgiler yedeklenir.

Özellikle büyümekte olan işletmelerde ağ hata toleransı geliştirilir, bant genişliği kullanımı optimize edilebilir. Ses, veri ve video ağlarına kolaylıkla geçiş sağlanabilir. Ağlara mobilite ve IP iletişimleri gibi çözümlerin eklenmesi mümkündür.

Bu birbirinden önemli avantajlara NDC Teknoloji olarak verdiğimiz yerel ve geniş ağ hizmetleri ile ulaşabilirsiniz. Büyük ya da küçük fark etmeksizin tüm şirketlere hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimizi başından sonuna kadar büyük bir titizlikle gerçekleştiririz.